Lagar och regler
för drönare

Lär dig om de senaste lagarna och reglerna för drönare i Sverige. Få en översikt över vad som krävs för att flyga drönare lagligt och säkert.

Drönarflygning i Sverige: Regelverk, kategorier och C-klassningar

Välkommen till en omfattande översikt över regler och riktlinjer gällande drönarflygning i Sverige. Oavsett om du är en nybörjare, erfaren pilot eller en professionell operatör, är det viktigt att känna till och förstå de lagar och bestämmelser som omger användningen av drönare i luftrummet. Från det nya EASA-regelverket till CE- och C-märkning och specifika övergångsregler, har vi all information du behöver för att flyga din drönare på ett säkert och lagligt sätt. Dyk in i detaljerna nedan för att lära dig mer!

Checklista för säker drönarflygning i Sverige

 • 1. Känn till regelverket

  Var medveten om de gällande reglerna för drönarflygning och följ dem. Överträdelse kan leda till böter eller i värsta fall fängelsestraff.

  Några av de viktigaste reglerna är:

  • Flyghöjd: Håll dig inom den tillåtna flyghöjden, vilket generellt är högst 120 meter över marken, beroende på drönarens kategori.

  • Flyg inom synhåll: Drönaren bör alltid hållas inom pilotens synhåll.

  • No-fly zoner: Använd Drönarkartan från Luftfartsverket för att undvika områden där drönarflygning är förbjuden eller begränsad.

  Fortsätt läsa så kommer du snart ha en bra koll över regelverket.

  Var medveten om de gällande reglerna för drönarflygning och följ dem. Överträdelse kan leda till böter eller i värsta fall fängelsestraff.

  Några av de viktigaste reglerna är:

  • Flyghöjd: Håll dig inom den tillåtna flyghöjden, vilket generellt är högst 120 meter över marken, beroende på drönarens kategori.

  • Flyg inom synhåll: Drönaren bör alltid hållas inom pilotens synhåll.

  • No-fly zoner: Använd Drönarkartan från Luftfartsverket för att undvika områden där drönarflygning är förbjuden eller begränsad.

  Fortsätt läsa så kommer du snart ha en bra koll över regelverket.

 • 2. Registrering

  Nästan alla drönaroperatörer måste registrera sig. Om din drönare väger över 250 gram eller har en kamera (oavsett vikt), måste du registrera dig. Detta kan enkelt göras digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida.

  Nästan alla drönaroperatörer måste registrera sig. Om din drönare väger över 250 gram eller har en kamera (oavsett vikt), måste du registrera dig. Detta kan enkelt göras digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida.

 • 3. Utbildning

  Beroende på drönarens vikt och användningsområde kan det krävas en särskild utbildning eller certifiering. I delen "Kategorier av drönare" längre ner på sidan går vi igenom när du behöver en utbildning.

  Swedron erbjuder drönarutbildningar som hjälper dig att förstå och följa regelverket.

  Beroende på drönarens vikt och användningsområde kan det krävas en särskild utbildning eller certifiering. I delen "Kategorier av drönare" längre ner på sidan går vi igenom när du behöver en utbildning.

  Swedron erbjuder drönarutbildningar som hjälper dig att förstå och följa regelverket.

 • 4. C-klassning

  Om din drönare har en C-klassning, försäkra dig om att du förstår vad det innebär och följ de regler som är associerade med den specifika C-klassen. Mer djupgående information om C-klassning finns längre ner på sidan.

  Om din drönare har en C-klassning, försäkra dig om att du förstår vad det innebär och följ de regler som är associerade med den specifika C-klassen. Mer djupgående information om C-klassning finns längre ner på sidan.

 • 5. Publicering av bilder och filmer

  Om du planerar att publicera eller sälja drönarbilder, se till att få nödvändiga tillstånd, särskilt från Lantmäteriet.

  När krävs Spridningstillstånd?

  Om du planerar att:

  • Publicera dina drönarbilder eller filmer på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube.

  • Sälja eller distribuera dina bilder eller filmer till kunder eller andra parter.

  Då behöver dina bilder eller filmer först godkännas av Lantmäteriet.

  Hur får jag Spridningstillstånd?

  Processen för att erhålla spridningstillstånd är tydligt beskriven på Lantmäteriets officiella hemsida. Följ länken nedan för att läsa mer om hur du ansöker:

  👉 Till Lantmäteriet

  Om du planerar att publicera eller sälja drönarbilder, se till att få nödvändiga tillstånd, särskilt från Lantmäteriet.

  När krävs Spridningstillstånd?

  Om du planerar att:

  • Publicera dina drönarbilder eller filmer på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube.

  • Sälja eller distribuera dina bilder eller filmer till kunder eller andra parter.

  Då behöver dina bilder eller filmer först godkännas av Lantmäteriet.

  Hur får jag Spridningstillstånd?

  Processen för att erhålla spridningstillstånd är tydligt beskriven på Lantmäteriets officiella hemsida. Följ länken nedan för att läsa mer om hur du ansöker:

  👉 Till Lantmäteriet

Kategorier av drönare

För att underlätta reglering och användning av drönare inom EU har man delat in dem i tre huvudkategorier. Dessa kategorier bestäms av risken för människor på marken, andra luftfartyg och andra objekt. För de flesta piloter och verksamheter räcker det att läsa på om den öppna kategorin (A).

Detta gäller för varje kategori

 • Öppen Kategori (A)

  I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Beroende på vilken C-klassning din drönare har hamnar du i olika underkategorier:

  • A1: Flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.

  • A2: Flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.

  • A3: Flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

  Registrering och avgifter för drönarkort (öppna kategorin)

  1. Registrering av operatör och drönarkort

  • Alla som vill använda en drönare med kamera måste registrera sig som operatör. Detta kan enkelt göras digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida.

  • Notera att när du loggar in ska du specificera om du är en privatperson eller firmatecknare för en organisation.

  • Det är viktigt att notera att endast privatpersoner kan "Ta drönarkort". Tjänsten är inte tillgänglig för organisationer eftersom drönarkortet är personligt.

  2. Avgifter och kostnader

  • Provet för att erhålla ett drönarkort har en avgift på 390 kronor.

  • Registrering som operatör i den öppna kategorin (A) kostar 135 kronor. Därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  För en detaljerad förteckning över samtliga avgifter, besök Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105.


  För att garantera att du flyger inom ramarna för lagar och regler, rekommenderas det att du regelbundet besöker Transportstyrelsens officiella sida och håller dig uppdaterad om alla krav som rör drönaranvändning.

  I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Beroende på vilken C-klassning din drönare har hamnar du i olika underkategorier:

  • A1: Flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.

  • A2: Flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.

  • A3: Flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

  Registrering och avgifter för drönarkort (öppna kategorin)

  1. Registrering av operatör och drönarkort

  • Alla som vill använda en drönare med kamera måste registrera sig som operatör. Detta kan enkelt göras digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida.

  • Notera att när du loggar in ska du specificera om du är en privatperson eller firmatecknare för en organisation.

  • Det är viktigt att notera att endast privatpersoner kan "Ta drönarkort". Tjänsten är inte tillgänglig för organisationer eftersom drönarkortet är personligt.

  2. Avgifter och kostnader

  • Provet för att erhålla ett drönarkort har en avgift på 390 kronor.

  • Registrering som operatör i den öppna kategorin (A) kostar 135 kronor. Därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  För en detaljerad förteckning över samtliga avgifter, besök Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105.


  För att garantera att du flyger inom ramarna för lagar och regler, rekommenderas det att du regelbundet besöker Transportstyrelsens officiella sida och håller dig uppdaterad om alla krav som rör drönaranvändning.

 • Specifik Kategori (B)

  Om du som drönaroperatör befinner dig inom den specifika kategorin, krävs det att du genomför en riskbedömning för dina flygningar. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att inhämta tillstånd från Transportstyrelsen.

  För att förenkla processen rekommenderar vi att du, om möjligt, opererar inom den öppna kategorin. Processen att ansöka om tillstånd inom den specifika kategorin kan vara omfattande och tidskrävande. Vårt säljteam står redo att vägleda dig till den mest optimala lösningen för just din verksamhet.

  Den specifika kategorin gäller vanligtvis drönare i kommersiella sammanhang eller vid högriskaktiviteter. För mer detaljerad information, besök Transportstyrelsens officiella hemsida.

  Om du som drönaroperatör befinner dig inom den specifika kategorin, krävs det att du genomför en riskbedömning för dina flygningar. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att inhämta tillstånd från Transportstyrelsen.

  För att förenkla processen rekommenderar vi att du, om möjligt, opererar inom den öppna kategorin. Processen att ansöka om tillstånd inom den specifika kategorin kan vara omfattande och tidskrävande. Vårt säljteam står redo att vägleda dig till den mest optimala lösningen för just din verksamhet.

  Den specifika kategorin gäller vanligtvis drönare i kommersiella sammanhang eller vid högriskaktiviteter. För mer detaljerad information, besök Transportstyrelsens officiella hemsida.

 • Certifierad Kategori (C)

  Denna kategori gäller för stora drönare eller drönare som används i högrisktillämpningar, såsom över folkmassor eller för leverans av varor. Sådana drönare måste uppfylla stränga krav, liknande de för bemannade luftfartyg, och kan även kräva att piloten har en specifik licens.

  För mer detaljerad information, besök Transportstyrelsens officiella hemsida.

  Denna kategori gäller för stora drönare eller drönare som används i högrisktillämpningar, såsom över folkmassor eller för leverans av varor. Sådana drönare måste uppfylla stränga krav, liknande de för bemannade luftfartyg, och kan även kräva att piloten har en specifik licens.

  För mer detaljerad information, besök Transportstyrelsens officiella hemsida.

C-märkning och C-klassning av drönare - Vad du behöver veta

Drönare inom EU ska följa vissa specifikationer i tillverkningen. Dessa specifikationer uttrycks genom olika certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6. Utöver CE-märkningen ger dessa klasser en tydlig indikation på drönarens vikt och prestanda.

Detta gäller för de olika C-klasserna

 • C0-klassade drönare

  C0-klassade drönare väger under 250 gram och hamnar i kategori öppen A0. Detta betyder:

  • Tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar.

  • Du behöver inte ta drönarkort.

  • Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Med en maximal startmassa under 250 gram och CE-märkning för produktsäkerhet, är dessa drönare perfekta för dig som vill utforska drönarvärlden utan att behöva oroa dig för komplicerade regler och krav.

  Se alla C0-klassade drönare.

  C0-klassade drönare väger under 250 gram och hamnar i kategori öppen A0. Detta betyder:

  • Tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar.

  • Du behöver inte ta drönarkort.

  • Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Med en maximal startmassa under 250 gram och CE-märkning för produktsäkerhet, är dessa drönare perfekta för dig som vill utforska drönarvärlden utan att behöva oroa dig för komplicerade regler och krav.

  Se alla C0-klassade drönare.

 • C1-klassade drönare

  C1-klassade drönare väger mellan 250 gram till 900 gram och hamnar i kategori öppen A1. Detta betyder:

  • Begränsade flygningar nära människor tillåtna, hamnar du över en person måste du aktivt förflytta dig ifrån personen.

  • Du behöver ta drönarkort för A1/A3 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Hos Swedron hittar du ett brett utbud av C1-klassade drönare, som är idealiska för professionell användning inom mediaproduktion, mätning och övervakning. Våra C1-drönare väger upp till 900 gram och är godkända för begränsade flygningar nära människor, vilket gör dem både säkra och effektiva för en rad olika uppdrag:

  Se alla C1-klassade drönare.

  C1-klassade drönare väger mellan 250 gram till 900 gram och hamnar i kategori öppen A1. Detta betyder:

  • Begränsade flygningar nära människor tillåtna, hamnar du över en person måste du aktivt förflytta dig ifrån personen.

  • Du behöver ta drönarkort för A1/A3 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Hos Swedron hittar du ett brett utbud av C1-klassade drönare, som är idealiska för professionell användning inom mediaproduktion, mätning och övervakning. Våra C1-drönare väger upp till 900 gram och är godkända för begränsade flygningar nära människor, vilket gör dem både säkra och effektiva för en rad olika uppdrag:

  Se alla C1-klassade drönare.

 • C2-klassade drönare

  C2-klassade drönare väger mellan 900 gram till 4 kg och hamnar i kategori öppen A2. Detta betyder:

  • Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge).

  • Du behöver ta drönarkort för A2 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Dessa drönare är designade för att uppfylla höga krav på säkerhet och prestanda, och får väga upp till 4 kg. Med en C2-klassad drönare kan du utföra professionella uppdrag med hög precision och effektivitet, samtidigt som du följer gällande regler och bestämmelser.

  Se alla C2-klassade drönare.

  C2-klassade drönare väger mellan 900 gram till 4 kg och hamnar i kategori öppen A2. Detta betyder:

  • Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge).

  • Du behöver ta drönarkort för A2 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Dessa drönare är designade för att uppfylla höga krav på säkerhet och prestanda, och får väga upp till 4 kg. Med en C2-klassad drönare kan du utföra professionella uppdrag med hög precision och effektivitet, samtidigt som du följer gällande regler och bestämmelser.

  Se alla C2-klassade drönare.

 • C3 & C4-klassade drönare

  C3 & C4-klassade drönare kan väga upp till 25 kg och hamnar i kategori öppen A3. Detta betyder:

  • Minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Ej nära människor.

  • Du behöver ta drönarkort för A1/A3 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Dessa drönare är designade för att uppfylla kraven för A3-underkategori, vilket innebär att de kan bära en vikt på upp till 25 kg och får flygas på minst 150 meters avstånd från bostads-, industri- och rekreationsområden. Hos Swedron hittar du de bästa C3-klassade drönarna för ditt företag, med snabba leveranser och utmärkt support.

  Se alla C3-klassade drönare.

  C3 & C4-klassade drönare kan väga upp till 25 kg och hamnar i kategori öppen A3. Detta betyder:

  • Minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Ej nära människor.

  • Du behöver ta drönarkort för A1/A3 kategorin.

  • Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida. Registreringen kostar 135 kr, därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

  Dessa drönare är designade för att uppfylla kraven för A3-underkategori, vilket innebär att de kan bära en vikt på upp till 25 kg och får flygas på minst 150 meters avstånd från bostads-, industri- och rekreationsområden. Hos Swedron hittar du de bästa C3-klassade drönarna för ditt företag, med snabba leveranser och utmärkt support.

  Se alla C3-klassade drönare.

 • Äldre drönarmodeller utan C-märkning

  Om din drönare inte är C-klassad gäller följande regler:

  Fram till 31 december 2023:

  • Drönare under 250 gram (Kategori öppen A0): Tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar. Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  • Drönare mellan 250 gram - 2 kg (Kategori öppen A2): Kräver minst 50 m avstånd till icke medverkande personer. (A2-godkännande samt praktiskt prov krävs). Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  Från 1 januari 2024:

  • Drönare under 250 gram (Kategori öppen A0): Flygning över människor tillåtet, men inte över folksamlingar. Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  • Drönare mellan 250 gram - 2 kg: Klassificeras inte längre som A1 eller A2, utan flygs enligt A3 oavsett vikt (ej över 25kg). Det krävs minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Flygning nära människor är inte tillåtet. Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  Om din drönare inte är C-klassad gäller följande regler:

  Fram till 31 december 2023:

  • Drönare under 250 gram (Kategori öppen A0): Tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar. Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  • Drönare mellan 250 gram - 2 kg (Kategori öppen A2): Kräver minst 50 m avstånd till icke medverkande personer. (A2-godkännande samt praktiskt prov krävs). Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  Från 1 januari 2024:

  • Drönare under 250 gram (Kategori öppen A0): Flygning över människor tillåtet, men inte över folksamlingar. Har drönaren en kamera måste du registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

  • Drönare mellan 250 gram - 2 kg: Klassificeras inte längre som A1 eller A2, utan flygs enligt A3 oavsett vikt (ej över 25kg). Det krävs minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Flygning nära människor är inte tillåtet. Du måste registrera dig som operatör. Detta gör du enkelt digitalt via Transportstyrelsens drönarsida.

C0-klassade drönare

Väger under 250 gram, får flygas utan drönarkort samt tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar. Se alla C0-klassade drönare.

C1-klassade drönare

Väger mellan 250 gram till 900 gram. Begränsade flygningar nära människor tillåtna, hamnar du över en person måste du aktivt förflytta dig ifrån personen. Drönarkort krävs. Se alla C1-klassade drönare.

C2-klassade drönare

Väger mellan 900 gram till 4 kg. Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge). Drönarkort krävs. Se alla C2-klassade drönare.

NY RELEASE

Köp din DJI Avata 2 idag!

En adrenalinpumpande drönare som lyfter din FPV-upplevelse till nya höjder.
DJI Avata 2 MobilbildDJI Avata 2 drönare

Restriktioner och zoner - Navigera rätt i luftrummet

När man flyger med drönare är det inte bara drönarens vikt och klassificering som avgör var och hur du får flyga. Det finns specifika zoner och restriktioner i luftrummet som drönarpiloter måste vara medvetna om för att säkerställa en trygg och laglig flygning. Här går vi igenom några av de viktigaste aspekterna.

Verktyg och resurser

Luftfartsverket har tagit fram en karta med restriktionszoner för alla som flyger drönare. Med denna kan du enkelt ta reda på vart du får och inte får flyga utan tillstånd.

👉 Till drönarkartan

Vill du lära dig hur du använder drönarkartan på bästa sätt? Läs vår guide Drönarkartan - Flyg lagligt med detta hjälpmedel!

Kom ihåg: Säkerhet först! Var alltid medveten om dina omgivningar, följ de lokala reglerna och visa respekt för andra när du flyger med drönare.

Verktyg och resurser

LFV drönarkarta

Drönarkartan: laglig och säker drönarflygning i Sverige

Känn till de olika zonerna

 • 1. Förbjudna zoner

  Dessa zoner är helt off-limits utan tillstånd för drönarflygning:

  • Flygplatser och flygfält: Generellt sett är det förbjudet att flyga drönare inom en viss radie från aktiva flygplatser och flygfält, för att undvika kollision med bemannade luftfartyg. Det krävs nästan alltid i den så kallade 5-km-zon.

  • Militära områden: Militärbaser och andra känsliga militära områden är ofta markerade som no-fly zoner utan tillstånd.

  • Skyddade naturområden: Vissa naturområden med sällsynta djur eller växter kan ha restriktioner för att skydda ekosystemet.

  Dessa zoner är helt off-limits utan tillstånd för drönarflygning:

  • Flygplatser och flygfält: Generellt sett är det förbjudet att flyga drönare inom en viss radie från aktiva flygplatser och flygfält, för att undvika kollision med bemannade luftfartyg. Det krävs nästan alltid i den så kallade 5-km-zon.

  • Militära områden: Militärbaser och andra känsliga militära områden är ofta markerade som no-fly zoner utan tillstånd.

  • Skyddade naturområden: Vissa naturområden med sällsynta djur eller växter kan ha restriktioner för att skydda ekosystemet.

 • 2. Begränsade zoner

  I dessa zoner kan du behöva särskilt tillstånd eller uppfylla specifika krav för att flyga:

  • Städer och tätorter: Många städer har regler kring var och när drönare får flyga, särskilt nära landmärken, stora folksamlingar eller känsliga infrastrukturer.

  • Nära gränser: Närhet till landgränser kan ha särskilda restriktioner, särskilt om grannlandet har strikta drönarlagar.

  I dessa zoner kan du behöva särskilt tillstånd eller uppfylla specifika krav för att flyga:

  • Städer och tätorter: Många städer har regler kring var och när drönare får flyga, särskilt nära landmärken, stora folksamlingar eller känsliga infrastrukturer.

  • Nära gränser: Närhet till landgränser kan ha särskilda restriktioner, särskilt om grannlandet har strikta drönarlagar.

 • 3. Temporära restriktioner

  Ibland kan tillfälliga flygförbud införas:

  • Stora evenemang: Stora sportevenemang, konserter eller andra sammankomster kan medföra temporära flygförbud.

  • Naturkatastrofer: Vid bränder, översvämningar eller andra katastrofer kan drönare förbjudas för att inte störa räddningsinsatser.

  Ibland kan tillfälliga flygförbud införas:

  • Stora evenemang: Stora sportevenemang, konserter eller andra sammankomster kan medföra temporära flygförbud.

  • Naturkatastrofer: Vid bränder, översvämningar eller andra katastrofer kan drönare förbjudas för att inte störa räddningsinsatser.

Bildgranskning och spridningstillstånd

I Sverige har vi strikta regler när det kommer till publicering av fotografier och filmer tagna med drönare. För att garantera integritet, säkerhet och nationella intressen, har Lantmäteriet etablerat en process för bildgranskning. Här går vi igenom det väsentliga du behöver veta.

Varför Granska Bilder?

När du flyger med en drönare för att ta bilder eller filma, kan du råka fånga känslig information. Detta kan inkludera infrastruktur eller detaljerade landskap som, om de hamnar i orätta händer, kan vara ett hot mot säkerheten.

När Krävs Spridningstillstånd?

Du behöver söka spridningstillstånd från Lantmäteriet om du planerar att göra dina drönarbilder eller filmer tillgängliga för fler än ett par personer. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

 • Publicering på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube.

 • Försäljning eller distribution till kunder eller andra parter.

Det är viktigt att notera att "spridning" i detta sammanhang innebär att göra materialet tillgängligt på ett sätt som gör att fler än 2-3 personer kan komma åt det. Detta inkluderar situationer där materialet kan nås av till exempel en IT-avdelning. Endast material som är lagrat på krypterade, personliga datorer eller liknande och som därmed inte är tillgängligt för andra, anses vara ospritt.

Undantag från regeln

Det finns situationer där bilder och filmer inte kräver godkännande. Dessa undantag baseras ofta på innehållet i dina bilder eller filmer. För att få en tydligare uppfattning om vilka typer av bilder eller filmer som är undantagna, besök Lantmäteriets hemsida där exempelbilder för undantag finns tillgängliga.

Hur får jag Spridningstillstånd?

Processen för att erhålla spridningstillstånd är tydligt beskriven på Lantmäteriets officiella hemsida. Följ länken nedan för att läsa mer om hur du ansöker:

👉 Till Lantmäteriet

Ansvarsförsäkring & utbildning

När du använder en drönare, antingen som hobby eller yrkesmässigt, kommer du att ställas inför olika utmaningar. Detta sträcker sig från att förstå drönarens tekniska aspekter till att navigera genom en labyrint av lagar och regler. För att säkerställa att du flyger ansvarsfullt och lagligt finns det två nyckelområden att fokusera på: Ansvarsförsäkring och Utbildning.

Ansvarsförsäkring

Om en olycka skulle inträffa under drönarflygning kan det bli dyrt. Oavsett hur skicklig du är som pilot, är det alltid en risk för oförutsedda händelser. Därför rekommenderas starkt att du har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador eller förluster orsakade av din drönare. Denna försäkring skyddar inte bara dig ekonomiskt, utan också tredje part om en incident skulle inträffa.

Utbildning

Det är viktigt att inte bara förstå hur man flyger en drönare, utan även att förstå de lagar och regler som gäller för drönarflygning. Det finns flera aspekter att tänka på, inklusive:

 • Lagar, regler och ansvar för fjärrpiloter: Var medveten om ditt ansvar och vilka lagar som gäller i luften.

 • Drönarens funktioner och kalibrering: Lär dig tekniken bakom din drönare för att optimera dess prestanda och minska riskerna.

 • Hantering av nödsituationer och säkerhet: Veta hur man hanterar oväntade händelser kan vara skillnaden mellan en säker landning och en potentiell katastrof.

 • Väderpåverkan på drönarflygning: Förstå hur olika väderförhållanden kan påverka din flygning och hur du kan förbereda dig bäst.

 • Försäkringskrav och rekommendationer: Inte bara veta vad lagen kräver, utan också vad försäkringsbolagen rekommenderar för optimalt skydd.

💡 Förberedande Drönarutbildning A1/A3+A2

För dig som vill dyka djupare in i dessa ämnen och säkerställa att du är fullt förberedd, erbjuder vi en onlineutbildning specifikt för drönare inom klass A1/A2/A3. Denna omfattande kurs täcker allt du behöver veta och ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att bli en ansvarsfull och skicklig drönarpilot.

👉 Förberedande drönarutbildning A1/A3+A2

Sammantaget, att vara en ansvarsfull drönarpilot innebär mer än att bara kunna flyga. Genom att säkerställa att du har rätt försäkring och utbildning kan du njuta av ditt drönarflygande med större säkerhet och förtroende.