Lagar och regler
för drönare

Lär dig om de senaste lagarna och reglerna för drönare i Sverige. Få en översikt över vad som krävs för att flyga drönare lagligt och säkert.
Forest taken with a drone

Drönarflygning i Sverige: Regelverk, kategorier och övergångsbestämmelser

Välkommen till en omfattande översikt över regler och riktlinjer gällande drönarflygning i Sverige. Oavsett om du är en nybörjare, erfaren pilot eller en professionell operatör, är det viktigt att känna till och förstå de lagar och bestämmelser som omger användningen av drönare i luftrummet. Från det nya EASA-regelverket till CE- och C-märkning och specifika övergångsregler, har vi all information du behöver för att flyga din drönare på ett säkert och lagligt sätt. Dyk in i detaljerna nedan för att lära dig mer!

Grundläggande krav för drönarflygning i Sverige

 • Känn till regelverket: Var medveten om de gällande reglerna för drönarflygning och följ dem. Överträdelse kan leda till böter eller i värsta fall fängelsestraff.

 • Registrering: Nästan alla drönaroperatörer måste registrera sig. Om din drönare väger över 250 gram eller har en kamera (oavsett vikt), måste du registrera dig.

 • Utbildning: Beroende på drönarens vikt och användningsområde kan det krävas en särskild utbildning eller certifiering. Swedron erbjuder utbildningar som hjälper dig att förstå och följa regelverket.

 • Flyghöjd: Håll dig inom den tillåtna flyghöjden, vilket generellt är högst 120 meter över marken, beroende på drönarens kategori.

 • Flyg inom synhåll: Drönaren bör alltid hållas inom pilotens synhåll.

 • No-fly zoner: Använd Drönarkartan från Luftfartsverket för att undvika områden där drönarflygning är förbjuden eller begränsad.

 • Bilder och filmer: Om du planerar att publicera eller sälja drönarbilder, se till att få nödvändiga tillstånd, särskilt från Lantmäteriet.

 • Ansvarsförsäkring: Även om det inte alltid är ett lagkrav är det rekommenderat att ha en ansvarsförsäkring specifikt för drönare, särskilt för kommersiellt bruk.

 • C-märkning: Om din drönare har en C-märkning, försäkra dig om att du förstår vad det innebär och följ de regler som är associerade med den specifika C-klassen.

 • Övergångsregler: Var medveten om de övergångsregler som gäller från 1 januari 2021 till 31 december 2023, eftersom de skiljer sig från de ordinarie reglerna.

Kategorier av drönare

För att underlätta reglering och användning av drönare inom EU har man delat in dem i tre huvudkategorier. Dessa kategorier bestäms av risken för människor på marken, andra luftfartyg och andra objekt:

 • Öppen Kategori (A)

  • A1:

   Drönare som väger mindre än 250 gram och inte är avsedda att flyga över människor. Dessa drönare omfattas av de minst strikta reglerna.

  • A2:

   Drönare som kan flyga nära människor men har begränsningar, till exempel vikten ska vara under 2 kg.

  • A3:

   Drönare som är avsedda att användas långt ifrån människor, normalt 150 meter från bostadsområden och 50 meter från enskilda människor.

 • Specifik Kategori (B)

  • Drönaroperatörer i denna kategori måste genomföra en riskbedömning för sina flygningar och kan behöva söka tillstånd från Luftfartsverket. Den omfattar oftast drönare som används för kommersiella ändamål eller i situationer med högre risk.

 • Certifierad Kategori (C)

  • Denna kategori gäller för stora drönare eller drönare som används i högrisktillämpningar, såsom över folkmassor eller för leverans av varor. Sådana drönare måste uppfylla stränga krav, liknande de för bemannade luftfartyg, och kan även kräva att piloten har en specifik licens.

Varje kategori har sina egna krav och begränsningar. Om du planerar att flyga en drönare kommersiellt eller i en av de högre riskkategorierna rekommenderas det att du djupdyker i det specifika regelverket för den kategorin eller rådfrågar en expert inom området. Swedron erbjuder också rådgivning och utbildning för de som vill lära sig mer om drönarkategorier och de specifika krav som gäller för varje kategori.

Utbildningar & kurser för drönare

Lär dig flyga drönare och utveckla dina färdigheter med hjälp av våra erfarna instruktörer. Vi erbjuder kurser genom vårt utbildningsbolag Drönarakademin.
Utbildning med drönareDJI Maintenance

Registrering och certifiering

Om du planerar att använda en drönare, antingen som hobby eller yrkesmässigt, är det nu enklare än någonsin att följa de rättsliga kraven med Transportstyrelsens digitala drönarsida. Detta gäller för den öppna kategorin:

1. Registrering av Operatör och Drönarkort

 • Alla som vill använda en drönare bör först registrera sig som operatör. Detta kan enkelt göras digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida.

 • Notera att när du loggar in ska du specificera om du är en privatperson eller firmatecknare för en organisation.

 • Det är viktigt att notera att endast privatpersoner kan "Ta drönarkort". Tjänsten är inte tillgänglig för organisationer eftersom drönarkortet är personligt.

2. Avgifter och Kostnader

 • Provet för att erhålla ett drönarkort har en avgift på 390 kronor.

 • Registrering som operatör i den öppna klassen kostar 135 kronor. Därefter tillkommer en årlig registerhållningsavgift om 135 kronor.

 • För de som hanterar mer avancerade drönare (utanför den öppna kategorin), särskilt inom yrkesmässig användning, gäller särskilda avgifter. Det finns också andra avgifter för bland annat utbildare.

För en detaljerad förteckning över samtliga avgifter, besök Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105.


För att garantera att du flyger inom ramarna för lagar och regler, rekommenderas det att du regelbundet besöker Transportstyrelsens officiella sida och håller dig uppdaterad om alla krav som rör drönaranvändning.

C-märkning och C-klassning av drönare - Vad du behöver veta

Med EU:s gemensamma reglering av drönaranvändning har specifikationer satts för drönare som ska användas inom unionen. Här nedan går vi igenom hur C-märkning och C-klassning fungerar och vilka regler som gäller.

Allmänt om C-klassning

Drönare inom EU ska följa vissa specifikationer i tillverkningen. Dessa specifikationer uttrycks genom olika certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6. Utöver CE-märkningen ger dessa klasser en tydlig indikation på drönarens vikt och prestanda.

Övergångsregler 1 januari 2021 till 31 december 2023

Det har införts specifika övergångsregler under denna period:

 • Drönare upp till 500g kategoriseras som A1.

 • Drönare upp till 2 kg kategoriseras som A2.

 • Drönare upp till 25 kg kategoriseras som A3.

Krav och bestämmelser under övergångsperioden

 • A0/A1 (<250 gram)

  : Tillåtet att flyga över människor, men inte över folksamlingar.

 • A1 (>250 gram - 2 kg)

  : Bör undvika flygning över enskilda människor och är förbjudet över folksamlingar.

 • A2 (upp till 2 kg)

  : Kräver minst 50 m avstånd till icke medverkande personer. (A2-godkännande samt praktiskt prov krävs).

 • A3 (upp till 25 kg)

  : Kräver minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Flygning nära människor är inte tillåtet.

Regler för C-märkta drönare under och efter övergångsperioden

 • A0/A1 (<250 gram)

  : Flygning över människor tillåtet, men inte över folksamlingar.

 • A1 (>250 gram - 4 kg)

  : Bör ej flyga över enskilda människor och får ej flyga över folksamlingar.

 • A1 (upp till 900 gram - klass C1)

  : Begränsade flygningar nära människor tillåtna, reserverade för C0- och C1-drönare.

 • A2 (upp till 4 kg – klass C2)

  : Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge).

 • A3 (upp till 25 kg – klass C3-C4)

  : Minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Ej nära människor.

För äldre drönarmodeller utan C-märkning efter övergångsperioden

 • A0/A1 (<250 gram)

  : Flygning över människor tillåtet, men inte över folksamlingar.

 • >250 gram upp till 25kg

  : Klassificeras inte längre som A1 eller A2, utan flygs enligt A3 oavsett vikt (ej över 25kg). Det krävs minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Flygning nära människor är inte tillåtet.

C0-klassade drönare

A0/A1 (<250 gram): Flygning över människor tillåtet, men inte över folksamlingar.

C1-klassade drönare

A1 (upp till 900 gram - klass C1): Begränsade flygningar nära människor tillåtna, reserverade för C0- och C1-drönare.

C2-klassade drönare

A2 (upp till 4 kg – klass C2): Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge).

C3-klassade drönare

A3 (upp till 25 kg – klass C3-C4): Minst 150 m säkerhetsavstånd från bostads-, industri-, och rekreationsområden. Ej nära människor.

Restriktioner och zoner - Navigera rätt i luftrummet

När man flyger med drönare är det inte bara drönarens vikt och klassificering som avgör var och hur du får flyga. Det finns specifika zoner och restriktioner i luftrummet som drönarpiloter måste vara medvetna om för att säkerställa en trygg och laglig flygning. Här går vi igenom några av de viktigaste aspekterna.

1. Förbjudna Zoner

Dessa zoner är helt off-limits utan tillstånd för drönarflygning:

 • Flygplatser och flygfält: Generellt sett är det förbjudet att flyga drönare inom en viss radie från aktiva flygplatser och flygfält, för att undvika kollision med bemannade luftfartyg.

 • Militära områden: Militärbaser och andra känsliga militära områden är ofta markerade som no-fly zoner.

 • Skyddade naturområden: Vissa naturområden med sällsynta djur eller växter kan ha restriktioner för att skydda ekosystemet.

2. Begränsade Zoner

I dessa zoner kan du behöva särskilt tillstånd eller uppfylla specifika krav för att flyga:

 • Städer och tätorter: Många städer har regler kring var och när drönare får flyga, särskilt nära landmärken, stora folksamlingar eller känsliga infrastrukturer.

 • Nära gränser: Närhet till landgränser kan ha särskilda restriktioner, särskilt om grannlandet har strikta drönarlagar.

3. Speciella Flygzoner

Vissa områden kan vara öppna för drönarflygning under vissa omständigheter:

 • Forskning och utveckling: Områden avsedda för drönartestning, forskning och utveckling kan vara tillgängliga för de med rätt kvalifikationer eller tillstånd.

 • Träningszoner: Speciellt avsatta områden där nya drönarpiloter kan öva utan att störa andra.

4. Temporära restriktioner

Ibland kan tillfälliga flygförbud införas:

 • Stora evenemang: Stora sportevenemang, konserter eller andra sammankomster kan medföra temporära flygförbud.

 • Naturkatastrofer: Vid bränder, översvämningar eller andra katastrofer kan drönare förbjudas för att inte störa räddningsinsatser.

Verktyg och resurser

Luftfartsverket har tagit fram en karta med restriktionszoner för alla som flyger drönare. Med denna kan du enkelt ta reda på vart du får och inte får flyga utan tillstånd.

👉 Till drönarkartan

Kom ihåg: Säkerhet först! Var alltid medveten om dina omgivningar, följ de lokala reglerna och visa respekt för andra när du flyger med drönare.

Verktyg och resurser

LFV drönarkarta

LFV drönarkarta

Bildgranskning och spridningstillstånd

I Sverige har vi strikta regler när det kommer till publicering av fotografier och filmer tagna med drönare. För att garantera integritet, säkerhet och nationella intressen, har Lantmäteriet etablerat en process för bildgranskning. Här går vi igenom det väsentliga du behöver veta.

Varför granska bilder?

När du flyger med en drönare och tar bilder eller filmar, kan du oavsiktligt fånga information som kan vara känslig. Detta kan vara allt från infrastruktur till detaljerade landskap som, om det hamnar i fel händer, kan utgöra ett säkerhetshot.

När krävs Spridningstillstånd?

Om du planerar att:

 • Publicera dina drönarbilder eller filmer på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube.

 • Sälja eller distribuera dina bilder eller filmer till kunder eller andra parter.

Då behöver dina bilder eller filmer först godkännas av Lantmäteriet.

Undantag från regeln

Det finns situationer där bilder och filmer inte kräver godkännande. Dessa undantag baseras ofta på innehållet i dina bilder eller filmer. För att få en tydligare uppfattning om vilka typer av bilder eller filmer som är undantagna, besök Lantmäteriets hemsida där exempelbilder för undantag finns tillgängliga.

Hur får jag Spridningstillstånd?

Processen för att erhålla spridningstillstånd är tydligt beskriven på Lantmäteriets officiella hemsida. Följ länken nedan för att läsa mer om hur du ansöker:

👉 Till Lantmäteriet

Drönarförsäkring

Svedea försäkringar

forest snow from drone

Ansvarsförsäkring & utbildning

När du använder en drönare, antingen som hobby eller yrkesmässigt, kommer du att ställas inför olika utmaningar. Detta sträcker sig från att förstå drönarens tekniska aspekter till att navigera genom en labyrint av lagar och regler. För att säkerställa att du flyger ansvarsfullt och lagligt finns det två nyckelområden att fokusera på: Ansvarsförsäkring och Utbildning.

Ansvarsförsäkring

Om en olycka skulle inträffa under drönarflygning kan det bli dyrt. Oavsett hur skicklig du är som pilot, är det alltid en risk för oförutsedda händelser. Därför rekommenderas starkt att du har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador eller förluster orsakade av din drönare. Denna försäkring skyddar inte bara dig ekonomiskt, utan också tredje part om en incident skulle inträffa.

Utbildning

Det är viktigt att inte bara förstå hur man flyger en drönare, utan även att förstå de lagar och regler som gäller för drönarflygning. Det finns flera aspekter att tänka på, inklusive:

 • Lagar, regler och ansvar för fjärrpiloter: Var medveten om ditt ansvar och vilka lagar som gäller i luften.

 • Drönarens funktioner och kalibrering: Lär dig tekniken bakom din drönare för att optimera dess prestanda och minska riskerna.

 • Hantering av nödsituationer och säkerhet: Veta hur man hanterar oväntade händelser kan vara skillnaden mellan en säker landning och en potentiell katastrof.

 • Väderpåverkan på drönarflygning: Förstå hur olika väderförhållanden kan påverka din flygning och hur du kan förbereda dig bäst.

 • Försäkringskrav och rekommendationer: Inte bara veta vad lagen kräver, utan också vad försäkringsbolagen rekommenderar för optimalt skydd.

💡 Förberedande Drönarutbildning A1/A3+A2

För dig som vill dyka djupare in i dessa ämnen och säkerställa att du är fullt förberedd, erbjuder vi en onlineutbildning specifikt för drönare inom klass A1/A2/A3. Denna omfattande kurs täcker allt du behöver veta och ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att bli en ansvarsfull och skicklig drönarpilot.

👉 Förberedande drönarutbildning A1/A3+A2

Sammantaget, att vara en ansvarsfull drönarpilot innebär mer än att bara kunna flyga. Genom att säkerställa att du har rätt försäkring och utbildning kan du njuta av ditt drönarflygande med större säkerhet och förtroende.