Drönare för
energisektorn

Drönare för energisektorn erbjuder effektiva och kostnadsbesparande lösningar för inspektion och övervakning av energianläggningar. Med hjälp av drönarteknik kan du snabbt och säkert utföra inspektioner av vindkraftverk, elledningar och solcellsanläggningar.
wind power

Drönarens roll i energisektorn: Inspektion, säkerhet och effektivitet

Inom energisektorn har drönartekniken blivit en omvälvande kraft, som ger nya perspektiv och effektiva lösningar för utmaningar i fältet. Drönare ger möjlighet till säker, snabb och kostnadseffektiv datainsamling och inspektion av energiinfrastruktur. Oavsett om det handlar om solpaneler, vindkraftverk eller olje- och gasanläggningar, erbjuder drönare en rad användningsområden, vilket gör dem till ett ovärderligt verktyg inom sektorn.

 • Solpanelinspektion: Drönare tillåter företag att utföra noggranna inspektioner av solpaneler för att identifiera och lösa effektivitetsproblem.

 • Inspektion av vindkraftverk: Drönare erbjuder robusta och pålitliga lösningar för att inspektera vindturbinblad, vilket kan öka effektiviteten och minska underhållskostnaderna.

 • Kartläggning och övervakning av olje- och gasanläggningar: Drönare ger stora olje- och gasbolag möjlighet att effektivt kartlägga och övervaka anläggningar, vilket bidrar till att säkerställa säker och effektiv drift samt att upptäcka potentiella risker i tid.

 • Termografisk inspektion: Drönare är ofta utrustade med termiska kameror, vilket gör det möjligt att utföra termografiska inspektioner och upptäcka eventuella problem som inte är synliga för blotta ögat.

 • Säkerhet och tillgänglighet: Drönare ger tillgång till svåråtkomliga platser och kan utföra inspektioner utan att utsätta personal för potentiella faror.

 • Kostnadseffektivitet: Genom att minimera behovet av manuell inspektion, kan drönare spara betydande resurser och kostnader för energiföretag.

 • How to Make Money with a Drone - Mavic 3T SAR

  Ett företag som levererar solenergi kan ha behov av att regelbundet inspektera sina solpaneler för att säkerställa optimal prestanda. En DJI Mavic 3T-drönare kan vara ett utmärkt verktyg för denna uppgift. Med en 640x512px termisk kamera, 56x hybridzoom, och maximal flygtid på 45 minuter, kan denna drönare effektivt identifiera problemområden som behöver underhåll. Dessutom tillåter den centimeterprecisa positioneringen med RTK en hög precision vid inspektioner.

  Mavic 3T
 • DJI Matrice 30T

  För företag som driver flera vindkraftverk kan regelbundna inspektioner av turbinbladen vara kritiska för att upprätthålla maximal effektivitet. En DJI Matrice 30T-drönare är ett robust och pålitligt verktyg för denna uppgift. Med en IP-55 klassad struktur, en vidvinkel- och zoomkamera, en 640px värmekamera och maximal flygtid på 41 minuter, kan denna drönare snabbt och effektivt inspektera turbinblad för eventuellt slitage eller skador.

  DJI matrice 30T
 • Zenmuse H20N

  Stora olje- och gasbolag behöver övervaka sina anläggningar regelbundet för att säkerställa säker och effektiv drift. En DJI Matrice 350 RTK-drönare är ett utmärkt verktyg för detta. Med en maximal flygtid på 55 minuter, IP55-klassificering, DJI O3 Enterprise Transmission, 6-riktningsavkänning och positionering, och stöd för flera nyttolaster, kan denna drönare effektivt kartlägga och övervaka anläggningar. Dessutom kan DJI Zenmuse H20T-kameran, med en IP44-klassad värmekamera, 23x optisk zoom, och en range finder med 1200 meters räckvidd, ge detaljerade och exakta bilder för inspektion och analys.

  DJI Matrice 350 RTK
 • Andreas Eriksson

  Lär dig de grundläggande principerna bakom termografering och hur du effektivt använder denna teknik med drönare. Kursen är designad för dig som redan har ett drönarkort och grundläggande kunskaper i drönarflygning.

  Fördelar med kursen:

  • Grundläggande principer bakom termografering

  • Översikt över olika termografiska kameror

  • Tips för termografering med drönare

  • Datainsamling och grundläggande bildhantering

  • Tillämpningar av termografering med drönare

  Drönarkurs i Termografering
Exklusiva fördelar

Bli företagskund hos Swedron

Bli företagskund
Drönare för energisektorn
Drönare för dig som arbetar med mediaproduktion. Drönare tillåter företag att utföra noggranna inspektioner vilket bidrar till att säkerställa säker och effektiv drift samt att upptäcka potentiella risker i tid.

Vanliga frågor kring drönare inom energisektorn

 • Varför används drönare för kraftledningsinspektioner?

  Drönare erbjuder en säker, kostnadseffektiv och tidsbesparande metod för att inspektera kraftledningar. De kan lätt nå höga eller svårtillgängliga platser och ge detaljerade bilder utan att utsätta personal för risker.

  Drönare erbjuder en säker, kostnadseffektiv och tidsbesparande metod för att inspektera kraftledningar. De kan lätt nå höga eller svårtillgängliga platser och ge detaljerade bilder utan att utsätta personal för risker.

 • Hur kan drönare upptäcka skador eller problem på kraftledningar?

  Förutom högupplösta kameror kan drönare utrustas med infraröda kameror för att upptäcka temperaturavvikelser, vilket kan indikera problem som energiförluster eller komponentfel.

  Förutom högupplösta kameror kan drönare utrustas med infraröda kameror för att upptäcka temperaturavvikelser, vilket kan indikera problem som energiförluster eller komponentfel.

 • Är det säkert att flyga drönare nära kraftledningar?

  Ja, med rätt förberedelser, utrustning och expertis. Dock är det viktigt att använda drönare med isolerande egenskaper och följa säkerhetsprotokoll för att undvika olyckor.

  Ja, med rätt förberedelser, utrustning och expertis. Dock är det viktigt att använda drönare med isolerande egenskaper och följa säkerhetsprotokoll för att undvika olyckor.

 • Hur används drönare för övervakning av kärnkraftverk?

  Drönare kan användas för att övervaka och inspektera områden kring kärnkraftverk, kontrollera skicket på byggnader och andra strukturer, samt snabbt identifiera och rapportera eventuella säkerhetsproblem eller obehöriga aktiviteter.

  Drönare kan användas för att övervaka och inspektera områden kring kärnkraftverk, kontrollera skicket på byggnader och andra strukturer, samt snabbt identifiera och rapportera eventuella säkerhetsproblem eller obehöriga aktiviteter.

 • Kan drönare användas för att inspektera sol- och vindkraftanläggningar?

  Ja, drönare är särskilt användbara för att inspektera stora solpaneler för skador eller smutsansamlingar, och för att granska vindkraftsturbiner, särskilt de högt placerade bladen och komponenterna.

  Ja, drönare är särskilt användbara för att inspektera stora solpaneler för skador eller smutsansamlingar, och för att granska vindkraftsturbiner, särskilt de högt placerade bladen och komponenterna.

 • Vad är fördelarna med att använda drönare inom förnybar energi?

  Drönare kan snabbt och noggrant inspektera stora områden eller höga strukturer, vilket kan öka effektiviteten och minska driftskostnaderna för förnybara energikällor genom tidig upptäckt av problem.

  Drönare kan snabbt och noggrant inspektera stora områden eller höga strukturer, vilket kan öka effektiviteten och minska driftskostnaderna för förnybara energikällor genom tidig upptäckt av problem.

 • Hur påverkas drönarinspektioner av väderförhållanden vid energianläggningar?

  Starka vindar, regn eller snö kan begränsa drönarens prestanda och insamlingsförmåga. Inspektioner bör planeras under lämpliga väderförhållanden för bästa resultat.

  Starka vindar, regn eller snö kan begränsa drönarens prestanda och insamlingsförmåga. Inspektioner bör planeras under lämpliga väderförhållanden för bästa resultat.

 • Vilka framsteg förväntas inom drönarteknik för energiinspektioner?

  Förväntade framsteg inkluderar förbättrad autonomi, längre flygtider, avancerade sensorer för specifika detekteringsbehov och integrering av artificiell intelligens för snabbare dataanalys.

  Förväntade framsteg inkluderar förbättrad autonomi, längre flygtider, avancerade sensorer för specifika detekteringsbehov och integrering av artificiell intelligens för snabbare dataanalys.

 • Varför används drönare för inspektion av dammar?

  Drönare ger en snabb, kostnadseffektiv och säker metod för att övervaka dammens struktur och omgivande områden. Med drönare kan man upptäcka sprickor, läckor eller andra strukturella problem från luften.

  Drönare ger en snabb, kostnadseffektiv och säker metod för att övervaka dammens struktur och omgivande områden. Med drönare kan man upptäcka sprickor, läckor eller andra strukturella problem från luften.

 • Kan drönare användas för undervattensinspektion av dammar?

  Även om vanliga drönare inte är anpassade för undervattensinspektion, finns det undervattensdrönare (ofta kallade ROVs) som kan inspektera dammars underliggande strukturer och dammluckor. Vi säljer sådana av märket Chasing Innovation.

  Även om vanliga drönare inte är anpassade för undervattensinspektion, finns det undervattensdrönare (ofta kallade ROVs) som kan inspektera dammars underliggande strukturer och dammluckor. Vi säljer sådana av märket Chasing Innovation.

 • Vilka särskilda funktioner bör en drönare ha för inspektion av vindkraftverk?

  Förutom högupplösta kameror kan det vara fördelaktigt med termiska kameror för att upptäcka inre skador eller överhettning, samt LIDAR för att skapa detaljerade 3D-modeller av turbinen.

  Förutom högupplösta kameror kan det vara fördelaktigt med termiska kameror för att upptäcka inre skador eller överhettning, samt LIDAR för att skapa detaljerade 3D-modeller av turbinen.

 • Vad är de största utmaningarna med drönarinspektioner av stora energianläggningar som dammar och vindkraftverk?

  Utmaningarna inkluderar hanteringen av stora datamängder, navigering runt höga eller komplexa strukturer, undvikande av hinder, samt att arbeta i varierande väderförhållanden.

  Utmaningarna inkluderar hanteringen av stora datamängder, navigering runt höga eller komplexa strukturer, undvikande av hinder, samt att arbeta i varierande väderförhållanden.

 • Vilka andra energianläggningar kan dra nytta av drönarinspektioner?

  Förutom dammar och vindkraftverk kan solkraftsanläggningar, termiska kraftverk, vattenkraftverk och gasanläggningar alla dra nytta av regelbundna drönarinspektioner för underhåll och säkerhetsövervakning.

  Förutom dammar och vindkraftverk kan solkraftsanläggningar, termiska kraftverk, vattenkraftverk och gasanläggningar alla dra nytta av regelbundna drönarinspektioner för underhåll och säkerhetsövervakning.

 • Hur kan drönare bidra till design och konstruktion av nya energianläggningar?

  Drönare kan skapa detaljerade topografiska kartor och 3D-modeller av en plats, vilket ger ingenjörer och arkitekter värdefull information när de designar nya anläggningar eller planerar utbyggnader.

  Drönare kan skapa detaljerade topografiska kartor och 3D-modeller av en plats, vilket ger ingenjörer och arkitekter värdefull information när de designar nya anläggningar eller planerar utbyggnader.

 • Vilka framsteg förväntas inom drönarteknik för inspektion av energianläggningar?

  Framsteg inom batteriteknik, kollisionsundvikande system, AI-drivna analyser och integrering av fler specialiserade sensorer förväntas förbättra effektiviteten och noggrannheten av drönarinspektioner inom energisektorn.

  Framsteg inom batteriteknik, kollisionsundvikande system, AI-drivna analyser och integrering av fler specialiserade sensorer förväntas förbättra effektiviteten och noggrannheten av drönarinspektioner inom energisektorn.

 • Erfarenhet
  Swedron har varit en framstående leverantör av drönarlösningar och tekniska tjänster sedan 2017 för en rad olika verksamheter.
 • Helhetstänk
  Vi tänker långsiktigt och finns med dig hela vägen. Från personlig rådgivning till implementering, drift och support.
 • Kundnöjdhet
  Vi jobbar ständigt för att erbjuda konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser och en kundsupport i toppklass.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@swedron.se eller via telefon 031-712 80 30

Mån - fre 10-16